GRADNJA PROMETNE, KOMUNALNE IN VODNOGOSPODARSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU NOVE POSLOVNE CONE PREDDVOR EUP PR58

676
995.874,08 EUR
Evropski sklad za regionalni razvoj
458.404,00 EUR
V teku
Januar 2023
Avgust 2023

Podatki o financiranju