12. redna seja Občinskega sveta Občine Preddvor

1. 7. 2020 Katja P. (Občinska uprava) 352
Seja je potekala dne 08.07.2020 ob 17.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor - Številka 7/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 08.07.2020
Začetek veljavnosti: 11.07.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Gospodarske javne službe
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor - Številka 8/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 08.07.2020
Začetek veljavnosti: 14.07.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Promet in zveze
Pravilnik o odstranitvi, hrambi, izdaji, prodaji ali razgradnji vozil v Občini Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor - Številka 8/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 08.07.2020
Začetek veljavnosti: 14.07.2020
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Promet in zveze
Sklep o cenah odstranitve vozil z območja Občine Preddvor in hrambe teh vozil (Uradno glasilo Občine Preddvor - Številka 8/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 08.07.2020
Začetek veljavnosti: 14.07.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Promet in zveze
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor - Številka 12/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 08.07.2020
Začetek veljavnosti: 09.10.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Sklep o izvzemu zemljišča (Uradno glasilo Občine Preddvor - Številka 12/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 08.07.2020
Začetek veljavnosti: 25.09.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro