Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save - 4. Sklop (Vodovod Možjanca)

849.921,78 €
Kohezijski sklad
389.365,92 €
V teku
januar 2019
december 2022