Odlok o proračunu Občine Preddvor za leto 2023

Predpisi, ki so podlaga za sprejem