Domov Obvestila in objave Občinski predpisi

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP z oznako PR 16 Jelovica