LOKACIJSKA PREVERITEV ZA ENOTO UREJANJA PROSTORA KO 38 - JAVNA RAZGRNITEV

15. 2. 2021 Klavdija Z. (Občinska uprava) 113
15.02.2021
Javna naznanila in razgrnitve
01.03.2021 do 00:00
3503-0002/2021
15.02.2021
Klavdija Zima
klavdija.zima@preddvor.si
041621202
Pripombe na javno objavo