Pobuda za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta

Oddaja pobude
Taksa:
  • Word ali pdf vloga: 150,00 EUR
  • E-pobuda (z dig. potrdilom) : 145,50 EUR
  • Spletna vloga (brez dig. potrdila): 150,00 EUR
Plačilo takse:
  • Ob oddaji vloge na sedežu občine z gotovino.
  • Ob oddaji pobude s plačilnimi karticami, preko spletne banke NLB klik, preko spletne banke Bank@net, z moneto, preko Hal mBills, s položnico (upn nalog).
  • Ob dostavi fizične pobude na občino (po elektronski pošti ali natisnjeno po pošti) s položnico (UPN nalog).
TRR za nakazilo: SI56 0129 5495 0326 890
Referenca: SI11 75957-7047070
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA