Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednica Darja Delavec
  • Član Janez Brolih
  • Član Jože Cuderman