Občinski svet

Sestava:

V občini Preddvor je bila v sredo, 29.10.2014 konstitutivna seja novoizvoljenega občinskega sveta, na kateri so bili potrjeni mandati občinskim funkcionarjem za obdobje 2015-2018.
[staff_list title=”” num=15 column=3 orderby=”date” order=”ASC”]

[col_full]

Odbori in komisije

[arrowlist]

 • Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
   • Janez Brolih – predsednik
   • Primož Gregorc – član
   • Primož Bergant – član
 • Statutarna komisija
   • Metod Jagodic – predsednik
   • Darja Delavec – članica
   • Aleš Drekonja – član
 • Odbor za premoženjsko pravne zadeve
   • Janez Brolih – predsednik
   • Primož Bergant – član
   • Ciril Zorman – član
   • Janez Polajnar – član
   • Jože Cuderman – član
   • Jože Krč – član
 • Odbor za šolstvo, šport in kulturo
   • Darja Delavec – predsednica
   • Primož Gregorc – član
   • Miran Perko – član
   • Roman Rogelj – član
   • Polona Tavčar – članica
   • Petra Lombar Premru – članica
 • Odbor za delo, zdravstvo, socialo in otrokovo varstvo
   • Darja Delavec – predsednica
   • Janez Brolih – član
   • Metod Jagodic – član
   • Marjana Podpeskar – članica
   • Miro Roblek – član
   • Lidija Kos – članica
 • Odbor za urejanje prostora in gospodarsko infrastrukturo
   • Ciril Zorman – predsednik
   • Janez Brolih – član
   • Primož Gregorc – član
   • Primož Bergant – član
   • Franc Roblek – član
   • Florijan Bulovec – član
 • Odbor za malo gospodarstvo in turizem
   • Rok Roblek – predsednik
   • Mirjam Pavlič – članica
   • Miran Perko – član
   • Ciril Zupin – član
   • Natalija Jambriško – članica
   • Matic Štefan – član
 • Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo
   • Primož Bergant – predsednik
   • Rok Roblek – član
   • Francka Rozman – članica
   • Marjan Markun – član
   • Jožef Kokl – član
   • Janez Aleš – član
 • Svet za javno varnost
   • Aleš Drekonja – predsednik
   • Metod Jagodic – član
   • Primož Bergant – član
   • Blaž Pfajfar – član
   • Gabrijela Cuderman – članica
 • Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
   • Primož Bergant – predsednik
   • Gabrijela Cuderman – članica
   • Slavko Smolej – član
 • Svet uporabnikov javnih dobrin
   • Aleksandra Zibelnik Badii – predsednica
   • Rok Jekovec – član
   • Nataša Markun – članica
 • Komisija za priznanja Občine Preddvor
   • Mirjam Pavlič – predsednica
   • Francka Rozman – članica
   • Tina Krč – članica
   • Franc Gašperlin – član
   • Eva Serpan Sitar – članica
 • Pokopališki odbor
   • odbor še ni imenovan
 • Komisija za evidentiranje prikritih grobišč v Občini Preddvor
   • komisija še ni imenovana
 • Razvojni svet
   • svet še ni imenovan

[/arrowlist]
[/col_full]