Katalog informacij

Organigram Občine Preddvor

 

Strateški in programski dokumenti:

[arrowlist]

  • Trajnostni razvoj v Kamniško-Savinjskih Alpah (marec 2007)
  • Regionalni razvojni program Gorenjske 2007 – 2013 (oktober 2006)
  • Razvojni projekt CRPOV Kokra-Možjanca (marec 2002)
  • Razvojni program Občine Preddvor za obdobje 2001 – 2006 z elementi do leta 2010 (avgust 2001)
  • CRPOV v širši okolici naselja Preddvor (junij 1998)

[/arrowlist]

(vpogled v dokumente v fizični obliki je možen v sprej. pisarni Občine Preddvor)

 

 

Poročila o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)

[arrowlist]

[/arrowlist]

Povezave

Katalog informaci javnega značaja občine Preddvor – Lex Localis