Energetika Preddvor

Energetika Preddvor d.o.o.
Hrib 2B, Hrib, 4205 Preddvor
DŠ: 18111165
MŠ: 1616846000
Tel: 04 255 57 70
Direktor: Janez Šlibar udis. janez@slibar.si 041 205 961
Servisna služba: Peter Muri peter_muri@hotmail.com 041 665 647
Računovodstvo Vencelj Preddvor d.o.o.: Nežka Zadnikar nezka.zadnikar@vencelj.si 04 255 95 06

Povezave na zakonodajo:

Glede na Energetski zakon smo vas dolžni obvestiti še na:

  • 290. člen Energetskega zakona, s katerim vam zagotavljamo vse informacije na teh straneh.
  • Vse spore rešujemo sporazumno, v kolikor se spor ne more rešiti sporazumno je za reševanje spora pristojno »Okrajno sodišče v Kranju«.
  • Raba toplote se obračuna enkrat mesečno. Podatke za obračun se pridobi z »daljinskim odčitavanjem«. V primeru izpada odčitavanja se merilnike toplote odčita »ročno«.

Za vsa vprašanja glede energetskega svetovanja lahko pokličete tudi Energetsko svetovalno pisarno Kranj. Energetsko svetovanje za občane je brezplačno!