Lokalne volitve 2018

31.08.2018  –  Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za redne volitve v občinske svete in redne volitve županov, ki bodo 18.11.2018 – PDF

03.09.2018  –  Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpor volivcev – PDF (LV-1 podpora županu , LV-2 podpora članu občinskega sveta)

04.09.2018  –  Sklep o določitvi volišč in njihovih območij – PDF

05.09.2018  –  Poziv za predlaganje članov volilnih odborov za izvedbo lokalnih volitev 2018 – PDF  (Predlog za člana/ico volilnega odbora-pdf, Soglasje kandidata/ke-pdf)

14.09.2018  –  Pogoji organizatorjem volilne kampanje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest – PDF

20.09.2018  –  kandidatura za župana – instruktivni obrazci OBR-LV-4-kandidatura_župan; OBR-LV-5-soglasje_župan; OBR-LV-9-zapisnik o delu politične stranke_župan; OBR-LV-12-seznam udeležencev pri delu politične stranke; OBR-LV-16-Obvestilo o organizatorju volilne kampanje

20.09.2018  –  kandidatura za občinski svet – instruktivni obrazci OBR-LV-6-kandidatura_občinski svet; OBR-LV-8-soglasje kandidata za občinski svet; OBR-LV-10-zapisnik o delu_politične stranke_občinski svet; OBR-LV-12-seznam udeležencev pri delu_politične stranke; OBR-LV-16-Obvestilo o organizatorju volilne kampanje

25.10.2018  –  seznam vloženih kandidatur – skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) je seznam umaknjen

30.10.2018  –  objava seznamov potrjenih kandidatur – skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) sta seznama umaknjena

09.11.2018  –  predčasne volitve – Obvestilo predčasno volišče – PDF

09.11.2018  –  obvestilo o obvezni oddaji izvodov plakatov in drugega gradiva – LV 2018 obvestilo NUK – PDF

21.11.2018  –  Končno poročilo o izidu lokalnih volitev 2018 v Občini Preddvor.PDF