Javne objave in razpisi

Javni razpisi

Javna dražba za prodajo stanovanja št.15 v pritličju objekta, ID znak 2083-235-15 k.o. Breg ob Kokri

Datum objave: 11. 10. 2018 0:00
Razpis se zaključi: 6. 11. 2018 11:00
Številka: /

Več v prilogi.

Javni razpisi

Javna dražba za prodajo parc. št. 392/88 k.o. Breg ob Kokri

Datum objave: 11. 10. 2018 0:00
Razpis se zaključi: 6. 11. 2018 10:00
Številka: / 

Potekle javne objave in razpisi