Rok Roblek

Naslov bivališča: Bašelj 20a
Telefon:
Mobitel: 040 352 281
e-naslov: rokc.je@gmail.com
Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka
Volilna enota: št. 1 BAŠELJ