Primož Gregorc

Naslov bivališča: Mače 13
Telefon: 04 255 13 47
Mobitel: 040 983 499
e-naslov: primozgregorc@gmail.com
Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka
Volilna enota: št. 4 POTOČE