Primož Bergant

Naslov bivališča: Kokra 42
Telefon: 04 255 62 30
Mobitel: 040 272 206
e-naslov: p.bergant@kokra.si
Predlagatelj: Neža Bergant
Volilna enota: št. 3 KOKRA