Mirjam Pavlič

Naslov bivališča: Ul. J. Turnograjske 1
Telefon: 04 255 54 90
Mobitel: 031 698 627
e-naslov: mirjam.pavlic1@gmail.com
Predlagatelj: Povezane lokalne skupnosti
Volilna enota: št. 5 PREDDVOR