Miran Perko

Naslov bivališča: Zgornja Bela 10a
Telefon: 04 255 19 77
Mobitel: 041 633 714
e-naslov: miran.13.perko@gmail.com
Predlagatelj: Jure Prestor in skupina volivcev
Volilna enota: št. 2 PREDDVOR