Metod Jagodic

Naslov bivališča: Možjanca 2
Telefon: 04 255 17 87
Mobitel: 041 863 370
e-naslov: metodjagodic@gmail.com
Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka
Volilna enota: št. 6 TUPALIČE