Janez Brolih

Naslov bivališča: Tupaliče 12a
Mobitel: 070 818 187
e-naslov: brolih12@gmail.com
Predlagatelj: Povezane lokalne skupnosti
Volilna enota: št. 6 TUPALIČE