Frančiška Rozman

Naslov bivališča: Spodnja Bela 2
Telefon: 04 255 13 06
Mobitel: 031 848 627
e-naslov: francka.rozman@gmail.com
Predlagatelj: Povezane lokalne skiupnosti
Volilna enota: št. 2 BELA