Darja Delavec

Naslov bivališča: Šolska ulica 16
Telefon:
Mobitel: 041 741 155
e-naslov: dadelavec@gmail.com
Predlagatelj: Povezane lokalne skupnosti
Volilna enota: št. 5 PREDDVOR