Ciril Zorman

Naslov bivališča: Srednja Bela 59
Telefon: 04 255 60 49
Mobitel: 031 683 056
e-naslov: ciril.zorman@gmail.com
Predlagatelj: Povezane lokalne skiupnosti
Volilna enota: št. 2 BELA