Aleš Drekonja

Naslov bivališča: Hrib 26
Telefon:
Mobitel: 040 727 496
e-naslov: ales.drekonja@gmail.com
Predlagatelj: Povezane lokalne skupnosti
Volilna enota: št. 5 PREDDVOR