Občinski svet

Sestava

V občini Preddvor je bila v sredo, 29.10.2014 konstitutivna seja novoizvoljenega občinskega sveta, na kateri so bili potrjeni mandati občinskim funkcionarjem za obdobje 2015-2018.

Ciril Zorman
Naslov bivališča: Srednja Bela 59
Telefon: 04 255 60 49
Mobitel: 031 683 056
e-naslov: ciril.zorman@gmail.com
Predlagatelj: Povezane lokalne skiupnosti
Volilna enota: št. 2 BELA
Frančiška Rozman
Naslov bivališča: Spodnja Bela 2
Telefon: 04 255 13 06
Mobitel: 031 848 627
e-naslov: francka.rozman@gmail.com
Predlagatelj: Povezane lokalne skiupnosti
Volilna enota: št. 2 BELA
Mirjam Pavlič
Naslov bivališča: Ul. J. Turnograjske 1
Telefon: 04 255 54 90
Mobitel: 031 698 627
e-naslov: mirjam.pavlic1@gmail.com
Predlagatelj: Povezane lokalne skupnosti
Volilna enota: št. 5 PREDDVOR
Janez Brolih
Naslov bivališča: Tupaliče 12a
Mobitel: 070 818 187
e-naslov: brolih12@gmail.com
Predlagatelj: Povezane lokalne skupnosti
Volilna enota: št. 6 TUPALIČE
Rok Roblek
Naslov bivališča: Bašelj 20a
Telefon:
Mobitel: 040 352 281
e-naslov: rokc.je@gmail.com
Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka
Volilna enota: št. 1 BAŠELJ
Miran Perko
Naslov bivališča: Zgornja Bela 10a
Telefon: 04 255 19 77
Mobitel: 041 633 714
e-naslov: miran.13.perko@gmail.com
Predlagatelj: Jure Prestor in skupina volivcev
Volilna enota: št. 2 PREDDVOR
Primož Bergant
Naslov bivališča: Kokra 42
Telefon: 04 255 62 30
Mobitel: 040 272 206
e-naslov: p.bergant@kokra.si
Predlagatelj: Neža Bergant
Volilna enota: št. 3 KOKRA
Primož Gregorc
Naslov bivališča: Mače 13
Telefon: 04 255 13 47
Mobitel: 040 983 499
e-naslov: primozgregorc@gmail.com
Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka
Volilna enota: št. 4 POTOČE
Aleš Drekonja
Naslov bivališča: Hrib 26
Telefon:
Mobitel: 040 727 496
e-naslov: ales.drekonja@gmail.com
Predlagatelj: Povezane lokalne skupnosti
Volilna enota: št. 5 PREDDVOR
Darja Delavec
Naslov bivališča: Šolska ulica 16
Telefon:
Mobitel: 041 741 155
e-naslov: dadelavec@gmail.com
Predlagatelj: Povezane lokalne skupnosti
Volilna enota: št. 5 PREDDVOR
Metod Jagodic
Naslov bivališča: Možjanca 2
Telefon: 04 255 17 87
Mobitel: 041 863 370
e-naslov: metodjagodic@gmail.com
Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka
Volilna enota: št. 6 TUPALIČE

 

Odbori in komisije

 • Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
   • Janez Brolih – predsednik
   • Primož Gregorc – član
   • Primož Bergant – član
 • Statutarna komisija
   • Metod Jagodic – predsednik
   • Darja Delavec – članica
   • Aleš Drekonja – član
 • Odbor za premoženjsko pravne zadeve
   • Janez Brolih – predsednik
   • Primož Bergant – član
   • Ciril Zorman – član
   • Janez Polajnar – član
   • Jože Cuderman – član
   • Jože Krč – član
 • Odbor za šolstvo, šport in kulturo
   • Darja Delavec – predsednica
   • Primož Gregorc – član
   • Miran Perko – član
   • Roman Rogelj – član
   • Polona Tavčar – članica
   • Petra Lombar Premru – članica
 • Odbor za delo, zdravstvo, socialo in otrokovo varstvo
   • Darja Delavec – predsednica
   • Janez Brolih – član
   • Metod Jagodic – član
   • Marjana Podpeskar – članica
   • Miro Roblek – član
   • Lidija Kos – članica
 • Odbor za urejanje prostora in gospodarsko infrastrukturo
   • Ciril Zorman – predsednik
   • Janez Brolih – član
   • Primož Gregorc – član
   • Primož Bergant – član
   • Franc Roblek – član
   • Florijan Bulovec – član
 • Odbor za malo gospodarstvo in turizem
   • Rok Roblek – predsednik
   • Mirjam Pavlič – članica
   • Miran Perko – član
   • Ciril Zupin – član
   • Natalija Jambriško – članica
   • Matic Štefan – član
 • Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo
   • Primož Bergant – predsednik
   • Rok Roblek – član
   • Francka Rozman – članica
   • Marjan Markun – član
   • Jožef Kokl – član
   • Janez Aleš – član
 • Svet za javno varnost
   • Aleš Drekonja – predsednik
   • Metod Jagodic – član
   • Primož Bergant – član
   • Blaž Pfajfar – član
   • Gabrijela Cuderman – članica
 • Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
   • Primož Bergant – predsednik
   • Gabrijela Cuderman – članica
   • Slavko Smolej – član
 • Svet uporabnikov javnih dobrin
   • Aleksandra Zibelnik Badii – predsednica
   • Rok Jekovec – član
   • Nataša Markun – članica
 • Komisija za priznanja Občine Preddvor
   • Mirjam Pavlič – predsednica
   • Francka Rozman – članica
   • Tina Krč – članica
   • Franc Gašperlin – član
   • Eva Serpan Sitar – članica
 • Pokopališki odbor
   • odbor še ni imenovan
 • Komisija za evidentiranje prikritih grobišč v Občini Preddvor
   • komisija še ni imenovana
 • Razvojni svet
   • svet še ni imenovan