Občinska uprava

Direktor Občinske uprave: Marko Bohinec
Sprejemna pisarna: Martina Vidmar
Računovodstvo in družbene dejavnosti: Simona Markič
Okolje, prostor in lokalne javne službe:
Klavdija Zima
Metka Černe
Vodja režijskega obrata: Klavdija Zima
Svetovalec za premoženjsko pravne zadeve: Katja Pernuš
Turizem in gospodarstvo
  • e-pošta:
  • Telefon: