Občinska uprava

Direktor Občinske uprave:  Marko Bohinec
Sprejemna pisarna: Martina Vidmar
Računovodstvo in družbene dejavnosti: Simona Markič
Vodja režijskega obrata – okolje, prostor in lokalne javne službe: Klavdija Zima
Okolje, prostor in lokalne javne službe: Metka Černe
Premoženjsko pravne zadeve: Katja Pernuš
Turizem in gospodarstvo
  • e-pošta: