Javne objave in razpisi


Javna naznanila

Javna razgrnitev OPPN za območje EUP PR 16 - Jelovica

Datum objave: 4. 7. 2018 0:00
Razpis se zaključi: 27. 7. 2018 0:00
Številka: 3505-0003/2015


Javna naznanila

Javno naznanilo in javni obravnavi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP z oznako PR 16 - Jelovica

Datum objave: 20. 6. 2018 0:00
Razpis se zaključi: 27. 7. 2018 0:00
Številka: 3505-3/2015

Več v prilogi!

Javna naznanila

Javno naznanilo in javni obravnavi občinskega prostorskega načrta za območje EUP z oznako PR01 - Jedro Preddvora

Datum objave: 20. 6. 2018 0:00
Razpis se zaključi: 27. 7. 2018 0:00
Številka: 3505-1/2014

Več v prilogi!

Javna naznanila

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN občine Preddvor - spremembe št.3 (ureditev nogometnega igrišča)

Datum objave: 7. 6. 2018 0:00
Razpis se zaključi: 17. 7. 2018 0:00
Številka: 3505-3/2017

Več v prilogi.

Javna naznanila

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN občine Preddvor - spremembe št.2

Datum objave: 7. 6. 2018 0:00
Razpis se zaključi: 17. 7. 2018 0:00
Številka: 3505-4/2015

Več v priponki.

 

Potekle javne objave in razpisi